Select language: <a href="/bg" title="Bulgarian">BG</a> | <a href="/en" title="English">EN</a>

Обществени поръчки - профил на купувача

Природозащитен център "Натура"

гр. Враца
ул. Поп Сава Катрафилов
092 66 03 18

НАТУРА 2000 България

Проект "Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България"

ДПП „Врачански Балкан“ организира излет по повод Световния ден на туризма

На 27 септември 2014 г., събота, експертите от Дирекцията на природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите организира приятна разходка до водопад „Скакля“...

RSS feedДирекция на Природен парк "Врачански балкан"
Web Design & Development:
DREAMmedia Creative Studio