Select language: <a href="/bg" title="Bulgarian">BG</a> | <a href="/en" title="English">EN</a>

Обществени поръчки - профил на купувача

Природозащитен център "Натура"

гр. Враца
ул. Поп Сава Катрафилов
092 66 03 18

НАТУРА 2000 България

Проект "Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България"

Petzl rocktrip в Природен парк "Врачански Балкан"

От 15 до 19 септември на територията на ПП „Врачански Балкан” ще се проведе част от Световен алпийски събор „ Petzl rock trip”. Досега 200 човека са подали заявка за участие в него, кат...

RSS feedДирекция на Природен парк "Врачански балкан"
Web Design & Development:
DREAMmedia Creative Studio