6. Познавателен маршрут: „Пещера Леденика – с.Горно Озирово”, (5ч.)

Време за преминаване на маршрута - 5 час

Изходен пункт: до посетитески център пещера Леденика
Край: с. Горно Озирово
Достъп: с автомобил или пеша, 16 км от гр. Враца
Трудност: средна
Сезон: пролет- есен

Описание:
   Маршрутът преминава през разнообразни природни терени - от открити ливади до красиви вековни букови гори. По време на Вашето планинско пътешествие ще можете да се запознаете с 10-те природни парка в България и да получите любопитни сведения за биологичното разнообразие и възможностите за туризъм във всеки от тях. По трасето на пътеката са разположени кътове за отдих и туристически заслон в случай на лоши климатични условия в местността Барките. Пътеката минава и в непосредствена близост до една от най-дълбоките и трудни за проникване пещери в България - Барки 14.


Виж в Google Earth
размер: 404 KB
[СВАЛЯНЕ] 05-02-2015 г.