ДПП „Врачански Балкан“ ще открие интегрирана система за откриване на пожари

  12-11-2014

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите организира церемония по откриването на „Интегрирана система за наблюдение, опазване и охрана на животински и растителни видове на територията на парка”. Събитието ще се проведе от 11.00 ч. на 18 ноември 2014 г., вторник, в местността „Замбина Могила”.

Системата е част от изпълнението на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”. Стойността на проекта е 4 533 937,85 лева. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” .