Среща по проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 защитени зони в българските гори”.

  16-06-2014

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”
Ви кани
на среща по проект
„Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 защитени зони в българските гори”.

Срещата ще се проведе на 17 юни от 11 часа в Природозащитен център „Натура”.
Целта на срещата е представянето на дейностите по проект Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 защитени зони в българските гори”., извършени на територията на ПП „Врачански Балкан” и дискусия с всички заинтересовани страни.