Нови белоглави лешояди в ПП "Врачански Балкан"

  15-07-2010

На 15 юни в Природен парк "Врачански Балкан" пристигнаха 8 белоглави лешояда, предоставени от Фондацията за опазване на лешоядите (Vulture Conservation Foundation) и зоологическата градина в Херес, в рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България”, подкрепен от финансовия инструмент LIFE + на Европейската общност. Те бяха пуснати във специално изградената волиера над село Долно Озирово. Птиците са маркирани с крилометки с чип и пръстен, което да улесни тяхното бъдещо наблюдение в природата. Това е втората партида от белоглави лешояди на територията на парка и се очаква да бъдат освободени през пролетта на 2011 г.
На събитието присъстваха Йован Андевски от Фондацията за опазване на лешоядите, Георги Стоянов от Дружество за защита на хищните птици, представители на „Зелени Балкани” и ДПП „Врачански Балкан” и кмета на с. Долно Озирово.
Белоглавите лешояди са най-големите птици на територията на Природен парк „Врачански Балкан” с размах на крилете до 2, 60 м и са и са известни като естествените санитари в природата. За съжаление тяхната популация е била напълно унищожена през 50-те години на миналия век в резултат на систематичното изтрявяне и директния отстрел.