Над 300 кг. отпадъци бяха събрани в пещера Леденика.

  17-05-2016

 Над 300 кг. отпадъци бяха събрани по време на почистването на пещера Леденика. Основното замърсяване са останки от старата осветителна инсталация и последните ремонти дейности в пещерата. Наред с това не липсваха и отпадъци, оставени от недобросъвестни туристи - найлонови опаковки, дъвки, монети дори фасове. Особено вредни са металните и пластмасови предмети, тъй като освен, че не са естетически, те замърсяват почвите и подземните води, които са обитавани от пещерните организми.
Инициативата беше организирана от Дирекция на природен парк "Врачански Балкан" и подкрепена от Българско пещерно дружество и ОП "Спорт и туризъм".