Доброволци посетиха Национален парк Буила Вантурарица, Румъния

  13-04-2010

От 7 до 12 април 2010 г. 10 доброволци от клуб „Зелено Бъдеще” посетиха Национален парк Буила Вантурарица, Румъния. Целта на визитата беше среща с румънските доброволци както и запознаване с природните забележителности и екологичните проблеми на националния парк. В рамките на 4 дни децата посетиха Геологически резерват Трованти, пещерата на прилепите, Ждрело Бистрица, Хорезу манастир (включен в списъка на ЮНЕСКО), направиха планински преход по еко пътека на територията на парка. Програмата беше съпътствана с посещение на училището в гр. Хорезу и организирането на игри с природозащитна цел. Посещението се организира по проект на ДПП „Врачански Балкан” в партньорство с Национален парк Буила Вантурарица и Асоциация Когайон, който се финансира по проект NatuRegio.