Още два белоглави лешояда пуснати в ПП "Врачански Балкан"

  02-06-2013

На 24 май  2013 г.  от адаптационната волалиера  в  района на с. Долно Озирово в Природен парк "Врачански  Балкан" бяха пуснати на свобода два белоглави лешояда. Освобождаването на птиците е във връзка с изпълнението на проект „Завръщане на лешоядите в България” по програма Life +. Проектът има за цел възстановяването на естествената популация на "природните санитари"  в Стара планина. 

През месец май в района на с. Долно Озирово бяха наблюдавани общо 21 птици, част от които се оказаха гостуващи от Национален парк "Централен Балкан", Природен парк "Сините камъни" , района на Кресна, както и от Сърбия и Израел. Част от птиците не са маркирани, което затруднява тяхното определяне.