Ден на отворените врати в РДГ Берковица

  03-04-2019

На 3 април 2019 в рамките на Седмицата на гората и националната кампания "Ден на отворените врати" в Регионална дирекция по горите гр. Берковица бе проведена среща между лесовъди и ученици от Лесотехническа професионална гимназия и Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов". Инициативата бе открита от директора на РДГ Берковица инж. Сашко Каменов, който подчерта нуждата от провеждането на подобни мероприятия, които да популяризират работата на лесовъдите и техните усилия в опазването на българската гора. По време на срещата бяха представени видовете защитените територии в България и дейностите на Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан", свързани с опазването на биоразнообразието, туристическата инфраструктура и работата с младежи и доброволци. Учениците се включиха с ентусиазъм в игрите, задачите и интерактивния онлайн въпросник, подготвени от експертите на парка. Всички присъстващи получиха рекламни и информационни материали от РДГ Берковица и ДПП "Врачански Балкан".