Доброволци от Национален парк Буила Вантурарица, Румъния в Природен парк "Врачански Балкан"

  14-03-2010

От 10 до 14 Март 2010 г. се проведе съвместна среща на ученици от двата трансгранични доброволчески клуба „Зелено Бъдеще”, създадени към Национален парк Буила Вантурарица, Румъния и Природен парк „Врачански Балкан”. В рамките на визитата гостите посетиха Ритлите, Черепишкия манастир, Лъкатнишки скали, пещерата Леденика и местността Пършевица. Учениците от двата клуба представиха традиционни ястия, напитки и обичаи от двете страни и си размениха мартеници и ръчно изработени сувенири. В рамките на срещата децата планираха възможни съвместни инициативи, които включват създаване на билков чай „Зелено Бъдеще” (смес от билки от двата парка), издаване на общ информационен бюлетин, организирането на фотоконкурси и състезания на различна природозащитна тематика между двата клуба, синхронни кампании за почиствания на парковете, организиране на съвместни посещения в защитени територии в България и Румъния и др. В рамките на една вечер доброволците съставиха списък с над 100 общи думи на румънски и български език и установиха, че освен познанията по английски език, общите интереси и добро настроение са удачен начин за комуникация между тях. В неделя гостите посетиха СОУ „Христо Ботев”, където г-н Кръстев, директор на училището ги посрещна и запозна с историята и последните модерни технологии въведени в училищната практика и официално подари почетно паспарту и многоезични мултимедийни дискове на училището.

Повече информация и снимки от посещението можете да видите на интернет сайта на клуб "Зелено Бъдеще"  - http://greenfutureclubs.com/bg/home