ВЕЕС прие плана за управление на природен парк "Врачански Балкан"

  23-11-2010

На 17 ноември 2010 г. Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към Министерството на околната вода и водите прие плана за управление на Природен парк "Врачански Балкан". Планът е разработен през 2008 година от Агролеспроект ЕООД по възложение на Изпълнителна агенция по горите.
Планът за управление е основният документ, който регламентира действията по опазването на природата и устойчивото ползване на нейните ресурси. С него се идентифицират най-важните особености и проблеми на парковата територия, определят се целите на нейното управление и се посочва пътя за постигане на тези цели.
Планът за управление на Природен парк Врачански Балкан е разработен за десетгодишен период на изпълнение и се очаква да влезе в сила от 2011 г.