Полет с балон и образователни игри за Натура 2000 в гр. Козлодуй

  27-06-2022

    С панорамно издигане с балон и информационна шатра за защитените зони по "Натура" 2000 Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" се включи в отбелязването на Международния ден на река Дунав и Фестивала на рибата в гр. Козлодуй. Щанда на Дирекцията беше оборудван с различни интерактивни занимания за малки и големи. В рамките на два дена посетителите можеха да се снимат с фото рамка на мечка и бухал, да премерят с ръце размаха на крилата на лешояд, скален орел и сокол скитник, да открият как виждат животните. За най-малките бяха организирани и специални игри, които ги запознаваха със защитените видове животни и местообитания. Голям интерес предизвика костюма на белоглав лешояд. На щанда беше представена и продукцията на регионалени билко и медо производители от района на природен парк "Врачански Балкан". 

Най-емоционалното изживяване за децата от футболен клуб "Атлетик" и гражданите беше панорамното издигане с балон над града, което се проведе на 24 юни. 

В рамките на фестивалните дни щанда беше посетен от около 3 000  души.

Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ изпълняван от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.