Наблюдение на белоглави и черни лешояди в Природен Парк „Врачански Балкан“

  18-08-2020

      На 5 септември 2020 г. Дирекция Природен Парк „Врачански Балкан“, Дружество за защита на хищните птици, СНЦ "Зелени Балкани" и Фонд за дивата флора и фауна Ви канят на отбелязването на Международният ден на лешоядите. В тази връзка ще бъде организирано наблюдение на белоглави и черни лешояди на територията на парка. Всички, които искат отблизо да видят тези величествени птици трябва да бъдат в 9.00 ч. в центъра на с. Долно Озирово. Началния час на тръгване е 9.10 ч.

      В деня на проявата ще бъде преминат маршрут с общата дължина около 8 км при малък наклон на терена. По време на разходката ще могат да бъдат наблюдавани както белоглави и черни лешояди, така и други интересни видове птици обитаващи района. Посетителите е необходимо да носят подходящи обувки и облекло за планински терен, дъждобран - при прогноза за дъжд, вода, лека храна, бинокъл - при възможност. Тази година заради коронавируса, походът се провежда при спазване на необходимите епидемиологични мерки.

      За пътуващите с кола с. Долно Озирово се намира на около 25 км от гр. Враца, 25 км от гр. Монтана, 25 км от гр. Берковица, 10 км от гр. Вършец и около 100 км от гр. София.

      Черни лешояди за първи път са освободени по проект в Природен парк „Врачански Балкан“ през 2020 г. Това е един от най-редките видове хищни птици в Европа, който към момента на Балканския полуостров гнезди само в един район на Гърция. От всички хищни птици срещащи се в Европа, черния лешояд е видът с най-голям размах на крилата - до 2, 95 м. Белоглавите лешояди също впечатляват със своите размери - те имат размах на крилете около 2,70 метра. И двата вида лешояди са включени в Червената книга на Р България и Природен парк „Врачанския Балкан“ е едно от малкото места, където те могат да бъдат наблюдавани в нашата страна.

      Международният ден на лешоядите се отбелязва всяка първа събота на месец септември и има за цел да повиши информираността на широката общественост относно проблемите и нуждата от опазването им. Лешоядите са почитани от хората още от дълбока древност. Неуморни санитари и любящи родители, тези небесни господари са запленявали човешкото съзнание векове наред, а днес те са на път да изчезнат от лицето на Земята.

     Походът е безплатен за всички участници!!!

     За допълнителна информация- Георги Стоянов, тел. 0878734503