Ако видите Белоглав лешояд - информирайте ни!

  11-08-2010

На 8 и 9 август една двойка скитащи белоглави лешояди бяха наблюдавани в близост с. Долно Озирово. Дирекция на природен парк Врачански Балкан умолява гражданите и туристите, които забележат птиците да информират парковите служители на тел. 092 / 66 58, 49, 66 54 73 или да позвънят до Природозащитен център Натура 66 03 18.
Това е една от най-едрите птици в България с размах на крилете над 2 метра. Гърбът и крилата са пясъчноохристи, а маховите пера – черни. Възрастните птици имат покрита с фини белезникави перца глава, а шията е гола с якичка от пуховидни пера. Летят с тежки махови движения, като при реене профилът на тялото е V-образен.