Молба за съдействие

  28-09-2019

   

     Във връзка с установено отравяне на белоглави лешояди Дирекция на Природен парк „ Врачански Балкан“ и Дружество за защита на хищните птици започнаха да извършват наблюдения върху лешоядите в парка за да се установи какви са пораженията върху този много рядък и защитен вид. Всякаква допълнителна информация за наблюдавани белоглави лешояди ще бъде много полезна за оценяването на състоянието на колониите в ПП „Врачански Балкан“, след отравяне на част от птиците в Искърския пролом.
   Дирекцията на парка моли всеки, който забележи белоглави лешояди да изпрати информация, която включва: дата, час, и място на наблюдение, брой на лешоядите, дали са в полет или кацнали, снимка (при възможност), име на наблюдател/и и данни за контакт - мейл, фейсбук или GSM.
   Информацията може да бъде изпратена на: фейсбук страницата на Природозащитен център „Натура (Природозащитен център "Натура" / Enviromental center Natura) / ел. поща naturacenter@abv.bg “ или до фейсбук страница на Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП България) / ел. поща – bpps@abv.bg, 0878734503- Георги Стоянов.

Предварително благодарим !!