Осма партньорска среща по проект DiGi Parks

  30-11-2022

 В рамките на планираните дейности по управление на проект DiGi Parks на 15 и 16 ноември 2022 год. бе проведена 8-ма партньорска среща в офиса на Дирекция на Природен парк „Железни Врата”, гр. Оршова (Румъния). На срещата взеха участие екипите по управление на проекта на двамата партньори. Партньорските организации обсъдиха сроковете за извършване на дигитализацията на ПП "Железни Врата", резултатите от участието в Международното туристическо изложение в Букурещ, както и удължаването на проекта с шест месеца. 

Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.