Посещение на Лакатнишки скали

  25-02-2013

На 23 февруари 2013 г. експерти от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” организираха еднодневно посещение на Защитена местност Лакатнишки скали за учениците от еко клуб „Детелини”. В рамките на екскурзията малките природолюбители посетиха карстовия извор „Житолюб”, пещерата „Темната дупка” и преминаха по екопътеката до заслона „Орлово гнездо” и паметника на Септемврийци. По време на прехода учениците научиха интересна информация за защитената местност и за характерните растителни и животински видове, които се срещат там. Най-емоционалното изживяване, обаче, се оказа влизането в пещерата „Темната дупка” по време на което учениците наблюдаваха пещерни образувания, прилепи от вида малък и голям подковонос, нощни пеперуди и паяци. Заедно с красивите природни гледки, учениците отбелязаха и наличието на много отпадъци и замърсявания в района и изявиха желание да се включат в неговото почистване по време на Националните дни на природните паркове. В края на екскурзията беше организирана томбола с подаръци от Дирекция на природен парк „Врачански Балкан”.