Дирекция на ПП "Врачански Балкан" с презентация на форум Планини 2015

  09-04-2015

В рамките на международния форум ПЛАНИНИ 2015 директора на ДПП "Врачански Балкан" - инж. Николай Ненчев изнесе презентация за опита на Дирекцията в развитието на туризъма в защитените територии.

По време на презентацията инж. Ненчев сподели най-успешните практики в сферата на устойчивия туризъм в границите на ПП "Врачански Балкан". Презентацията предизвика голям интерес сред преподаватели и студенти от Софисйкия и Лесотехническия университет.

Конференцията с международно участие е на тема „Предизвикателства и възможности пред туризма в планините и защитените територии в България” и се провежда в рамките на шестия фестивал-изложение „Зелени дни“, София.

Запис от конференцията може да се види тук: https://www.youtube.com/watch?v=RDEGJZt4nps