Малък воден бик e намерен центъра на гр. Враца

  15-10-2010

Ученици от 8 Б клас в СОУ „Козма Тричков” намериха защитен вид птица - в центъра на гр. Враца. Децата са забелязали и хванали птицата в сградата на бившия ресторант „Атлантик” след което са подали сигнал до ДПП „Врачански Балкан”. Експертите от Дирекцията на парка и РИОСВ Враца установиха, че това е Малък воден бик. Тези птици зимуват в Африка и по това време извършват миграция. Птицата е във видимо добро състояние, но изтощена поради липсата на храна. Експертите от РИОСВ ще транспортират птицата до Спасителния център за диви животни в Стара Загора.
„Малкият воден бик е нощно активна птица, която се храни с малки рибки, жаби, пиявици, водни насекоми. Птицата се среща рядко и е защитена със Закона за Биологичното разнообразие."