Гост от Израел

  14-03-2012

На 13 март на волиерата за адаптация на белоглави лешояди при село Долно Озирово Георги Стоянов от Дружество за защита на хищните птици и Георги Грозданов наблюдаваха две птици, които не са от освободените до момента. Едната от тях е маркирана с жълт пръстен с номер. След направена справка с орнитолозите се установява, че птицата е опръстенена в Израел и е прелетяля над 1600 км.  Белоглавият лешояд е излюпен през 2007 г. , след маркирането му през 2008 г. до 2010 г. периодично е наблюдаван в Израел. Другата гостенка е по-млада (около две годишна) и без маркировка. Привличането на нови птици на площадката за подхранване е от изключително важно значение за бъдещото установяване на гнездова колония в района Природен парк „Врачански Балкан”.

Орнитолозите работещи в момента за възстановяване на популацията на белоглавите лешояди призовават гражданите, които забележат или наблюдават едри грабливи птици, да се обадят в офисите на Природен парк Врачански Балкан или Природозащитен център "Натура" на телефони 66 54 73 или 66 03 18.

Дейностите по изграждане и подхранване на белоглавите лешояди се изпълняват по проект на Зелени Балкани „Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България”.