Зам.министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов ще открие новия посетителски център на ДПП "Врачански Балкан"

  11-06-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите организира Официална церемония по откриване на „Посетителски център с контролен горски пункт – Враца”, изграден в рамките на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Врачански Балкан”.Стойността на проекта е 4 533 937,85 лева. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Събитието ще се проведе на 12 юни 2015 г., петък, от 11.30 ч., в местността „Копана Могила” на входа на гр. Враца. На събитието се очаква да присъстват зам.-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов, зам. - министърът на околната среда и водите Бойко Малинов, зам. - областният управител на област Враца Ирина Иванова, кметът на гр. Враца инж. Николай Иванов и др.
Центърът ще изпълнява комуникационна, образователна и управленска функция. В него ще бъдат разположени администрацията на ПП „Врачански Балкан”, образователно-интерпретативен център и контролна зала за пожаро наблюдение, опазване и охрана на животински и растителни видове на територията на парка.

Инж. Николай Ненчев - Директор на ДПП „Врачански Балкан” най-учтиво ви кани да уважите събитието и да присъствате на тържественото откриване на Посетителския център.