Конференция „Измененията на климата – предизвикателства пред българската природа и туризъм“

  03-12-2015

 Директорът на ДПП 'Врачански Балкан" - инж. Николай Ненчев взе участие в националната конференция „Измененията на климата – предизвикателства пред българската природа и туризъм“. Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева откри форума и представи официалната позиция на България за срещата на ООН в Париж. В дискусията  се включиха и н. пр. Ксавие Лапейр дьо Кабан посланик на Франция в България, Георги Костов - зам.-министър на земеделието и храните, Ирена Георгиева - зам.-министър на туризма, алпинистът Боян Петров - биолог в Националния природонаучен музей, Георги Стефанов - WWF-България, Любомир Попйорданов - Председател УС на Българска асоциация по алтернативен туризъм.

В рамките на програмата инж. Николай Ненчев изнесе презентация за работата на Дирекция на ПП "Врачански Балкан" свързана с опазването на биоразнообразието и развиването на устойчиви форми на туризъм на територията на парка.