Набюдаван египетски лешояд в Природен парк Врачански Балкан

  26-06-2012


Последната двойка на световнозастрашеният вид в района изчезна преди 3 години, като оттогава са виждани само скитащи единични птици.

На 25.06.2012 г. възрастен египетски лешояд (Neophron percnopterus) без пръстени и крилометки е наблюдаван в група от четири маркирани белоглави лешояди на площадката за изкуствено подхранване край с. Долно Озирово, ПП Врачански Балкан.

Това е първото наблюдение на редкия вид на площадката, поддържана в рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278. Птицата се е хранила заедно с група от гарвани и четири белоглави лешояди, освободени от намиращата се наблизо волиера за адаптация.

Надяваме се програмата за възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид в Стара планина да доведе и до подобряване на условията за много по-редкия и застрашен египетски лешояд. Появата на възрастна птица на площадката е изключително обнадеждаваща и екипът ще продължи да осигурява храна и следи за появата на нови птици. 

За повече информация:
Георги Стоянов – регионален координатор – Врачански Балкан
Тел: 0888734503

Източник: Зелени Балкани - http://greenbalkans.org/