14 двойки лешояди очакват своите малки

  10-03-2019

Нова – трета колония на белоглавия лешояд се е формирала в Природен парк „Врачански Балкан” през 2019 г. и към момента 14 двойки са снесли и мътят яйцата си. Десет от тях са в северните части на Парка, а по две двойки гнездят в другите две колонии в източните части.
Експертите от Дирекция на ПП "Врачански Балкан" и Дружество за защита на хищните птици отбелязват постоянна тенденция в увеличаването на броя на формираните двойки и измътени белоглави лешояди на територията на парка.

След около 50-годишно отсъствие, белоглавият лешояд започна да гнезди отново в Природен парк „Врачански Балкан“ през 2015 г., в следствие на успешното му повторно въвеждане (реинтродукция), чрез освобождаване на индивиди след 2010 г.