Червеногушо коприварче (Sylvia cantillans), новоустановен вид за Природен парк "Врачански Балкан"

  10-05-2016

 На 8.05.2016 г. на територията на Природен парк "Врачански Балкан" е наблюдаван един мъжки екземпляр от вида Червеногушо коприварче. Птицата е демонстрирала брачно поведение- активно пеене и носене на строителен материал за гнездо.
Установяването на този вид е първо за района на парка и Северозападна България.

Червеногушото коприварче в България се размножава в крайните южни райони на страната- поречието на р. Струма, р. Места, Източни Родопи и др. Птицата е типичен южен (средиземноморски) вид, разпространен в района на южна Европа и Северна Африка.

Появата на този вид в Природен парк "Врачански Балкан" вероятно се дължи основно на наблюдаващото се затопляне на климата през последните години.

снимка : Георги Стоянов.