Симпозиум за икономическата устойчивост на историческото наследство на България се проведе във Враца

  08-06-2021

На 8 юни в Регионалния исторически музей Враца се проведе Симпозиум за икономическата устойчивост на историческото наследство на България. Срещата се организира от Регионален фонд за градско развитие и има за цел представяне на добри практики и възможности за за инвестиции в проекти, свързани с исторически обекти на територията на Община Мездра и Община Враца. В срещата участва инж. Николай Ненчев - директор на ДПП "Врачански Балкан", който подчерта значението на Парка за развитието на туризма като съвкупност от природни и културно-исторически дадености.