Горско състезание

Като част от събитията посветени на седмицата на гората в района на комплекс Вестителя (Хижата) беше организирано състезание за ученици. Участваха 30 деца от 6 клас на СУ "Христо Ботев" Враца. Те трябваше да преминат през 4 горски станции и да изпълнят задачи, свързани с разпознаване на дървесни видове, горски животни, да измерят диаметър на дърво, да сортират шишарки от няколко иглолистни дървета. Учениците бяха разделени на 6 отбора и се състезаваха за наградите, осигурени от Държавно Северозападно предприятие и от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан". Целта на инициативата беше чрез състезателни игри да се провокира любопитството на децата и за кратко да се "вживеят" професията на лесовъда.

В инициативата взеха участие 15 служители от Държавно горско стопанство Враца, Държавно Северозападно предприятие и от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан".

снимки: Кр. Лаковски