Инициатива Световно почистване 2012 година

  21-04-2011

Eксперти от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”, БТВ и Университетски клуб за екология и устойчиво развитие на СУ “Св. Климент Охридски” взеха участие в международна конференция „Да почистим Балканите за един ден!”, която се проведе от 15 до 17 април в Римске Топлице, Словения. На нея се събраха 61 експерти от 11 страни, които ще се включат в планирането и организирането на най-голямата доброволна екологична акция в световен мащаб – Световно почистване 2012 година.
В рамките на конференцията се проведоха седем работни сесии фокусирани върху логистика, управление на проекти, набиране на средства, концептуално мислене и комуникация. Участниците в конференцията бяха приветствани от Европейския комисар д-р Янез Поточник и от министъра на Словения за околната среда и пространственото планиране д-р. Роко Жарнич. Основните цели на конференцията ca: да се съберат доброволци от балканските страни на едно място, да се улесни трансферът на знания и опит в организирането на мащабни доброволни действия и за създаване на основния екип за управление на глобалнаото почистване през 2012 г. във всяка от участващите страни. За начало на световото почистване е определена датата 24 март 2012 година, като организаторите предвиждат да се включат най-малко 100 държави, които да обединят над 300 000 000 доброволци. През 2011 г., 18 регионални срещи ще бъдат организирани в подкрепа на действията в световен мащаб, като осем от тях в ЕС.

В обръщението си към участниците Европейския комисар по околната среда д-р Янез Поточник, изрази пълната подкрепа на Европейската комисия към международното движение „Нека да го направим” (Let’s do it) и подчерта, че събития като това са от решаващо значение за повишаване на осведомеността на хората и на навиците на потребление.

Словенският министър на околната среда и пространственото планиране приветства международните тенденции за интеграция на дейностите за опазване на околната среда. Той подчерта, че най-голямото почистване в историята на Словения на 17 април 2010 г. е историческо, не само защото то обединява над 270 000 словенци за една обща цел, но и за последващите положителни ефекти след събитието. Според него, в бъдеще особено внимание трябва да се отдели за повишаване на екологичната култура на децата и младежите.

В конференцията участваха от еко-активисти от следните 11 страни: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Сърбия, Хърватия, Словения, Естония, Австрия и Латвия

Повече информация за конференцията:
http://ebm.si/zamedije/Gradivo_za_medije_15042011.pdf