Зимен мониторинг на прилепи

  10-02-2022

Всяка зима експерти от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" провеждат мониторинг на прилепните колонии в пещера "Кална мътница". Целта е да се следи числеността и видовете, които обитават пещерата. Най-голямо предизвикателство пред експертите е самото преброяване, което се извършва както на място, така и чрез снимки (за по-големите групи). Тази година в Калната мътница бяха наблюдавани големи и малки подковоноси и пещерни дългокрили. През месец януари беше проведен и мониторинг в пещера Леденика.
сн. Красимир Лаковски