На гости на ученици от гр. Вълчедръм

  06-12-2021

Какво значи Натура 2000 и защо е важно да опазваме местообитанията?  Отговори на тези въпроси търсихме заедно с учениците от 10 клас на Професионална гимназия "Димитър Маринов", гр. Вълчедръм. Чрез интерактивни игри запознахме младежите с различни видове дървета и тяхното приложение в икономиката, медицината и бита. Говорехме за ползите, които носят защитените зони за развитието на региона и за това пред какви заплахи те са изправени. Всичи участници получиха награди от нас, а ние си тръгнахме с кошница плодове и специално изработен постер за ендемичните видове растения в България.

Най-сърдечно благодарим на нашия домакин и инициатор за срещата - Наташа Цанина от Център за подкрепа за личностно развитие гр. Вълчедръм за прекрасната идея и нейното реализиране!