Четвъртокласници отбелязаха деня на водата в ПЦ "Натура"

  22-03-2012

На 22 март по случай Световния ден на водата Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" и ученици от четвърти клас на СОУ „Софроний Врачански” организираха „Час на водата”. По време на инициативата експерт от Природозащитен център „Натура” изнесе презентация за свойствата на водата, нейния кръговрат в природата и основно предназначение. Основен акцент бе поставен ограничените запаси на питейната вода на планетата и начините за намаляване на неразумното разхищаване на водата. От своя страна четвъртокласниците прочетоха свои есета и презентации за водата и интересни факти за водата. Ръководителите Мария Вишнарова и Росен Цонев връчиха сертификати на най-изявените ученици. В рамките на събитието бяха изиграни интерактивни образователни игри, който да запознаят учениците с водолюбивите животни и растения в различните водни басейни и тяхната роля в природните еко системи.