Дирекция на ПП „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите ще е домакин на семинар за обучители

На 06 ноември 2014 г., четвъртък, в от 15.00 часа в природозащитен център „Натура“ ще бъде проведен работен семинар за обучители по проект „Обучение в демокрация през целия живот – активни граждани чрез гражданско образование“ на Фондация Екоцентрик.

В рамките на 3 работни участниците ще упражняват методите на активно учене и коментират възможностите за изграждане на отговорни граждани чрез формалното и неформалното образование.
Съдържанието на семинара е ориентирано към връзката между демокрацията и устойчивото развитие в контекста на образованието. Разглеждат се теориите на демократичното, на гражданското образование и на образованието за устойчивото развитие. По време на мероприятието организаторите представят и демонстрират „Методическа кутия с 96 методи и техники за провеждане на образователни дейности”, която дава примери за дейности, развиващи граждански, личностни и практически умения у обучаемите (т.нар.“умения за бъдещето“).
Ще бъдат представени и изиграни и игри от Наръчник за провеждане на образователни дейности в Природен парк “Врачански Балкан”.
 

Коментари