Младежи се обучаваха в доброволчество и работа в екип в Младежки еко лагер в с. Очин дол

  23-08-2017

 Обучение на тема "Изграждане на екипи и умения за работа в екип" се проведе на 17.08 и 18.08 в Младежки еко лагер с. Очин дол . В него се включиха младежи на възраст между 16-20 години, които получиха знания и умения за работа в екип, откриха трудностите при формирането на екипи и начините за тяхното преодоляване. Заниманията бяха с практическа насоченост и базирани на ученето чрез преживяване. Младежите имаха възможност да установят през личния си опит как функционира един екип, какви процеси протичат в него и как се управляват. Методите на преподаване се основаваха на поставяне в реална симулирана ситуация на участниците и последващ дискусионен анализ на дейността.

Младежките се включиха и с доброволен труд облагородяването на околните пространства около Младежки еко лагер. Обучението се проведе от екипа на МИКЦ Враца на младите, финансиран по Национална програма за младежта (2016-2020) към Министерството на младежта и спорта.