Среща на заинтересовани страни

  22-11-2020

   

    На 20 ноември 2020 г. в Природозащитен център "Натура" се проведе първата среща на работната група създадена по проект DiGiPARKS «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата», ROBG-378, Договор No 64582/09.05.2019. В срещата участваха представители на Регионалния исторически музей Враца, общински администрации, неправителствени организации и читалища. Целта на работната група е да се съберат експерти от областта на културното/природното наследство и туризма, които да участват със съвети в отделите фази на изпълнението на проекта. Една от основните задачи на експертите е избора на културни и природни обекти за дигитализиране на природното и културното наследство на територията на ПП „Врачански Балкан“. Те ще бъдат ангажирани също така и в обсъждане на маркетингова стратегия и план за действие за развитие на иновативен туристически продукт, както и в обсъждането на стратегията за дигитализация на цялото природно и културно наследство на териториите на двата природни парка – Врачански Балкан и Железни Врата- Румъния.

   По време на срещата инж. Николай Ненчев направи презентация за целите и дейностите на проекта, като сподели, че проектът е технически сложен поради прилагането на иновативни методи на заснемане и презентиране на територията на парка. Инж. Цветан Цветков представи извършените дейносто по заснемането до момента както и вече готови кадри от полетите на специализираната техника.