Дирекция на ПП "Врачански Балкан" стартира проект за екологично образование сред младежи

  04-07-2012

На 3 юли в Природозащитен център „Натура” представители на германските организации HÖB (Образователен център по история и екология) и DBU (Немска фондация за околна среда) официално връчиха удостоверение за финансиране на проект „Ваканция за устойчиво развитие“. Сертификатът бе връчен на българските партньори по проекта Фондация Екоцентрик и Дирекция на ПП”Врачански Балкан”.

По време на еднодневното си посещение гостите посетиха селата Очин Дол, Паволче и Лютиброд, където през следващата година се предвиждат част от обучения на 120 ученици от Германия, Област Враца и Област София. През пролетта и лятото на 2013 година ще бъдат проведени общо шест обучителни семинара на тема „Устойчив начин на живот“ с цел запознаване на младежите с принципите на устойчивото развитие и повишаване чувствителността им към актуални екологични проблеми и съществуващите решения за тяхното преодоляване.

Програмата за провеждането на обученията предвижда „учене чрез преживяване“ като метод за пълноценно и трайно усвояване на знания и умения. Младите хора ще се запознаят с природните богатства на ПП „Врачански Балкан” чрез провеждането на образователни беседи, комбинирани с приключенски игри и преходи по интерпретативни маршрути на територията на парка.

Заедно с обученията проектът включва и реализирането на малки локални подпроекти за облагородяване на средата в селата и подпомагане развитието на устойчив туризъм в тях. Младежите ще се включат активно в изготвянето на идеите и в тяхното реализиране заедно с местните общности.

Продължителността на проекта е 18 месеца и е на стойност 170 765 евро, половината от които се осигуряват от Немска фондация за околна среда, а останалите средства са от HÖB, Фондация Екоцентрик и Дирекция на ПП „Врачански Балкан”.