Европейската седмица за намаляване на отпадъците

  19-11-2012

На 23 ноември (петък) 2012 г. Природозащитен център „Натура” и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” Ви канят на отбелязването на Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Инициативата ще започне в 15.30 ч. в ПЦ „Натура” и ще включва изнасянето на тематични презентации за намаляване на отпадъците на ученици от Спортно туристически клуб „Вратцата” към ПМГ Враца и дискусия на учениците с представители от Община Враца.   

Идеята на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО - EWWR) е да популяризира концепцията за предотвратяване на генерирането на отпадъци през цялата една седмица, чрез координиране на дейности на територията на цяла Европа и извън нея, осъществени от различни участници (публични институции или местни власти, асоциации и НПО и европейски мрежи, бизнеса / индустрията/, учебни заведения и др.).

Допълнителна информация за инициативата можете да намерите на:http://bamee.org/ewwr/index.php