Доброволческа инициатива на ученици от ПМГ Враца

  22-09-2012

На 22 септември ученици от Спортен туристически клуб „Вратцата” към ПМГ Враца с ръководител Жулиета Босилкова заедно с Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" организираха доброволческа инициатива за поддържането на туристическата инфраструктура на територията на парка. 
Учениците от туристическия клуб импрегнираха обозначителни и информационни табели в района на местността „Горски дом”, както и дървената ограда на Центъра за ключови консервационни дейности. 
Дейностите по импрегниране на дървените елементи на парковата инфраструктура се осъществяват всяка година за да се осигури безопасността на туристите и да се предотврати изгниването и разрушаването на съоръженията.
След проведената акция младите доброволци направиха туристически излет към най-високата точка на Природен парк „Врачански Балкан” – връх Бегличка могила (1482 м).


Съвместната доброволческа инициатива е част от приоритетите дейности на Дирекция на ПП „Врачански Балкан” и има за цел да и да повиши екологичната култура и ангажираност на младите хора към опознаването и опазването на природата.