„Прилепите – приятели или врагове?”

  17-10-2012

На 13 и 14 октомври в гр. Варна Цветина Иванова, ученичка в СОУ „Отец Паисий” представи свой проект за прилепите в рамките на XI-то Национално състезание по природни науки и екология. Целта на нейния проект е да се повиши информираността и знанията за живота на прилепите сред учениците, както и да се популяризират различни мерки за тяхното опазване. С помощта на своята ръководителка Връбка Антонова, Цветина Иванова е изработила мултимедийна презентация, видеоклип и брошура с интересни факти за биологията и живота на прилепите. Акцент в нейните материали са видовете, срещащи се на територията на Природен парк „Врачански Балкан” както и най-големите заплахи пред които са изправени.

На XI-то Национално състезание по природни науки и екология взеха участие над 30 ученика, от които двама от гр. Враца. Презентацията „Прилепите – приятели или врагове?” на Цветина Иванова бе оценена с Отличен 5,50.