Отбелязване на Световния ден на водата в ПЦ "Натура"

  20-03-2013

На 19 март 2013 г. учениците от клуб "Еко раница" към Природо-математическата гимназия Враца съвместно с Дирекция на ПП "Врачански Балкан" отбелязаха Световния ден на водата. По време на инициативата беше открита постерна изложба, представяща водните ресурси на територията на  Природен парк "Врачански Балкан" и област Враца.  Експозицията акцентира върху малко известни водопади и извори, тяхното природно значение и туристически потенциал. Голяма част от представените обектите са посетени от самите ученици по време на туристически походи и екскурзии. Постерите дават информация и за минералните извори и ролята на водата за човешкото тяло и поддържането на здравето. 

Изложбата е отворена за всички граждани и гости на гр. Враца до средата на месец април 2013.