Обява за изграждане на съоръжение за доотглеждане и разселване за елени лопатари „МЪТНИЦА“ на територията ПП"Врачански Балкан"

  21-01-2022

 Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" съвместно с Национално ловно – рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ и Ловно-рибарско дружество Враца обявяват покана за избор на подизпънител за изграждане на съоръжение за доотглеждане и разселване за елени лопатари „МЪТНИЦА“ на територията на Защитена зона (ЗЗ) по Директива 2009/147/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици. За повече информация, моля вижте прикачената покана, позиция 8.

 

 

снимка: By Johann-Nikolaus Andreae, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6355623