ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА СТАТИЯ ВЪВ ВЕСТНИК КОНКУРЕНТ!

  06-01-2010

Относно: Публикация във вестник „Конкурент” от 05.01.2010 год. за пещера „Леденика”

В бр. 1 на вестник „Конкурент” от 05.01.2010 год. бе публикувано водещо заглавие „Ненчев скандално затвори „Леденика”. Във статията и съпътстващ коментар се отправят критики и изнасят неверни данни свързани с работата на пещера „Леденика”.

В тази връзка при цялото си уважение към посочения вестник, ДПП „Врачански Балкан” трябва да направи следните уточнения:


1. През последните пет години пещера „Леденика” е работила целогодишно, без почивен ден по 365 дни в годината (366 през 2008 година). В България ЕДВА ЛИ ИМА ДРУГ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ С ТАКОВА РАБОТНО ВРЕМЕ! През 2009 год. пещерата е работила 362 дни. Обектът не е работил на 31 декември, 1 и 2 януари, като за това е издадена заповед на директора, направена публикация в сайта на дирекцията и поставени съответните табели. Въпреки това за обслужване на организирани групи е сключен граждански договор с Пламен Велков за дежурство на 31 декември и 01 януари от 10.00 до 15.30 часа. През този период пещерата е посетена от четири организирани групи – общо от 25 човека.


2. Дните 31 декември, 01 и 02 януари са били почивни дни за ПОЧТИ ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В БЪЛГАРИЯ, В ТОВА ЧИСЛО НАЦИОНАЛНИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ. По логиката на в. „Конкурент” всички шефове на тези обекти са „бюрократи” със „скандално поведение”, сред които е и министър в сегашното правителство.

3. Относно загубените хиляди левове през почивните дни (според в. „Конкурент”). За 2009 год. от билети и продажби на сувенири от обекта са получени приходи от 135 778 лв. ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРИХОДИ ДО СТОТИНКА са преведени в държавния бюджет и са изразходвани за издръжка на обекта, рекламни материали, туристическа инфраструктура и др. дейности свързани с туризма. Без да имаме точни данни за трите почивни дни е възможно да не са посетили обекта около 30 – 40 индивидуални туристи, което прави приходи от около 100 лв. или около 30 лв. на ден!

4. Относно изявленията на г-н Стоян Тинчев. Не ни е известно какви „турове” предлага хотелски комплекс „Чайка” с включени посещения на пещера „Леденика”, но до настоящият момент няма сключен договор между ДПП „Врачански Балкан” и г-н Тинчев за организирани посещения в пещерата.

5. Относно твърденията на в. „Конкурент” за намеренията на ГЕРБ за уволнение на директора. ДПП „Врачански Балкан” e публична организация на бюджетна издръжка и директора се назначава НЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, а от Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните.