Бебето лешояд Мишел полетя!

  06-10-2015

 В първите дни на октомври, бебето Мишел напусна своята ниша в Природен парк „Врачански Балкан”. Това е първият белоглав лешояд, излюпен и отгледан в района от близо 70 години насам, благодарение на усилията на Дирекция на ПП „Врачански Балкан”, неправителствени организации и доброволци! Птицата се излюпи късно и експертите бяха притеснени, че тя не пуска гнездото си, въпреки достигналата възраст.
При наблюденията на място орнитолози успяха да разгадаят и гордите родители на Мишел. Това са лешояди от Испания . Таткото е белоглав лешояд , излюпен през 2010 година в Биская, Испания и освободен през май 2011 година от волиерата за адаптация в ПП „Врачански Балкан”, а майката е пристигнала на наша територия като възрастна птица, освободена през м. август 2012 година от волиерата в Природен парк „Сините камъни”.
Излитането на Мишел показа, че при упорита работа и сътрудничество от страна на дирекциите на природните паркове и неправителствени организации, е възможно възстановяването на отдавна изчезналата популация на белоглави лешояди в Стара планина.