Откриване на младежки еко лагер в с. Очин дол

  16-11-2015

 Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан”, към Изпълнителна агенция по горите организира официално откриване на Младежки интерпретационен еколагер в с. Очин дол.

Церемонията по откриването ще се проведе на 21 ноември (събота) 2015, когато се отбелязва светлия празник – Ден на християнското семейство. Начален час на церемонията е 11.00 ч. пред училището в с. Очин дол.

Младежкият еколагер е разположен в училищната сграда на с. Очин дол и разполага с 32 спални места, кухненско помещение, зала за занимания, вътрешни бани и тоалетни. Базата ще се използва за провеждането на разнообразни образователни инициативи (зелени училища, открити уроци, лагери и др.) с младежи и ученици на територията на ПП „Врачански Балкан”.

Младежкият интерпретационен еколагер е изграден по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан“”, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2007-2013