Стартира кампания за набиране на ментори

  17-03-2011

Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" като член на гражданската мрежа "Активна общност" се включи в официалното откриване на кампания за създаване на екип от активни граждани – доброволци, които в качеството си на ментори да работят с деца и младежи в конфликт със закона в град Враца.

Менторството е отговорно поведение от страна на можещи и знаещи личности, желаещи да помогнат на други членове на своята общност, чрез доброволно отдаване на свободно време и опит.

Основните изисквания към ментора са е той да не е осъждан за престъпления срещу деца и престъпления срещу личността и да има умения и желание за работа с деца и младежи.  Условията за включване в кампанията можете да видите тук.

Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" ще съдейства на менторите да включват наставляваните деца в инициативи и природозащитни дейности, организирани от Дирекцията и от доброволчески еко клуб "Зелено Бъдеще".

 Инициативата се организира благодарение на Дружество за религиозни и обществени права на лишените от свобода (ДРОПЛС) и проект  “Активни общности в превенцията на институционализацията на деца и младежи” между Каритас Русе и ДРОПЛС.