Туристическите маршрути в ПП "Врачански Балкан" с GPS-тракове

  21-10-2012

GPS- траковете на 10 основни туристически маршрута вече са достъпни на интернет сайта на Дирекция на Природен парк  "Врачански Балкан" (www.vr-balkan.net). Освен траковете, бъдещите посетители ще намерят описание и карта на маршрута, а чрез Google Earth ще могат да проследят реалното  местоположение.

Описаните туристически маршрути ще бъдат включени в новия пътеводител и карта на парка, които ще бъдат издадени през м.ноември.  Информацията по траковете текущо ще се подновява и обогатява с нови данни.

снимка: Никола Стефанов