Покана за пресконференция

  22-07-2019

ДПП „Врачански Балкан“ кани всички заинтересовани страни на откриваща пресконференция по проект DiGiPARKS «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата», ROBG-378, Договор No 64582/09.05.2019. , която ще се състои на 26 юли 2019 г., петък, от 11:00 часа в Регионален пресклуб БТА – Враца, ул. "Петропавловска" №46.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата INTERREG V-А Румъния – България и се реализира в партньорство с Дирекция на природен парк „Железни врата“ – Република Румъния.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено неговите автори