ДПП "Врачански Балкан" на отбелязването на Деня на гр. Козлодуй

  31-05-2022

С информационна шатра за защитените зони по "Натура" 2000 Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" се включи в отбелязването на Деня на гр. Козлодуй на 30.05.022. Щанда на Дирекцията беше оборудван с различни интерактивни занимания за малки и големи. В рамките на два дена посетителите можеха да се снимат с фото рамка на мечка и бухал, да премерят с ръце размаха на крилата на лешояд, скален орел и сокол скитник, да открият как виждат животните. За най-малките бяха организирани и специални игри, които ги запознаваха със защитените видове животни и местообитания. Голям интерес предизвика костюма на белоглав лешояд.

Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ изпълняван от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.