Образователни игри

Mатериалите в този раздел са извадка от Наръчник за провеждане на образователни дейности в Природен парк “Врачански Балкан”, София 2013г. Линкът към електронния файл на изданието е www. ecocentric-foundation.org/biblioteka/.