Сръбски експерти на посещение в ПП "Врачански Балкан"

  25-09-2015

 

Oт 22 до 25 септември 2015 г. Игор Петрович (директор на ПП "Стара планина") и Дарко Джорджевич (директор на специален резерват "Ерма") посетиха ПП "Врачански Балкан". 
Целта на визитата е изграждането на партньорство между институциите и разработването на съвместен проект по трансгранична програма България - Сърбия. В рамките на 4 дена гостите се запознаха с дейностите и приоритетите на дирекция на ПП "Врачански Балкан" и посетиха основни природни забележителности и обекти. Особен интерес експертите проявиха към програмите за реинтродукция на белоглавия лешояд и лалугерите, както и към изградената инфраструктура и еко пътеки.

В края на посещението бяха набелязани възможни съвместни дейности и инициативи в рамките на бъдещ трансграничен проект.