Дирекция на Природен парк Врачански Балкан започна набирането на доброволци за Младежки Доброволчески клуб

  12-10-2009


ДПП Врачански Балкан започна набирането на доброволци за създаването на Младежки доброволчески клуб към парка. Клубът ще има за цел да ангажира младите хора в различни природозащитни и екологични дейности, да ги запознае с работата на парковата администрация и да ги въвлече в опознаването и опазването на природата. В инициативата могат да се включат всички желаещи ученици от 5 до 12 клас. Записването става чрез попълване на анкетна карта, получена от офиса на ДПП Врачански Балкан (ул. Ив. Ботева 1, ет.3) или от Природозащитен център Натура (на червения площад). Анкетата е достъпна и на интернет сайта на ДПП Врачански Балкан (кликнете- тук )
Създаването на Младежки Доброволчески клуб се реализира по проект “Изграждане на трансгранични доброволчески клубове в ПП Врачански Балкан и Национален парк Буила Вантурарицa” в финансиран по проект Naturegio.